« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner GGZ

POH GGZ = Praktijk Ondersteuner Huisarts, Geestelijke Gezondheids Zorg.

De poh-ggz is er voor kortdurende begeleiding voor de meeste psychische klachten waar patiënten mee naar de huisarts komen. Het is vooral een praktische aanpak gericht op de klachten die er nu spelen. Het kost je niets en je kunt vaak snel een eerste gesprek krijgen.

Bij zwaardere psychische klachten kan de poh-ggz je helpen om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en of je in aanmerking komt voor (vergoeding van) een meer gespecialiseerde behandeling door een psycholoog. Voor deze behandeling moet er namelijk een diagnose gesteld worden die past binnen wat vergoed wordt. In dat geval dekt uw zorgverzekeraar de kosten, na aftrek van uw eigen risico. Zo niet, dan moet u de behandeling zelf betalen. Dat kan ook zonder verwijzing.

Een voorbeeld: depressieve klachten worden vergoed, burn-out klachten niet.

De Poh’s ggz werken in ons gebouw Aristo 6, aan de Aristotelesstraat 6. Ze werken in nauw contact met de huisarts. Bel de praktijk assistente voor een afspraak, 010 4190287.